Monday, May 24, 2010

Viva MSc

Satu pepriksaan lisan pelajar MSc (viva-voce) akan diadakan sepeti berikut:

Nama pelajar: Muhammad Syamil bin Azahar
Penyelia : P.M. Dr. Farediah Ahmad
Prof Dr Hasnah Mohd Sirat

Tarikh : 24 Mei 2010 (Isnin)
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Sains.

Good Luck.

No comments:

Post a Comment